Image 1 of 1
013311_cummer0003.jpg
Studio portrait of Steven Cummer.Steven Cummer, Ph.D..Associate Professor.Faculty.Electrical and Computer Engineering.cummer@ee.duke.edu.+1 919 660 5256(tel).+1 919 660 5293(fax)..Physical Address:.3455 CIEMAS.Durham, NC 27708..Postal Address:.Box 90291.Durham, NC 27708-0291