Image 1 of 1
091913_karikari001.jpg
Isaac Karikari